Polska.pl

10 kwietnia 2003

System zarządzania strukturą i treścią portalu Polska.pl na zlecenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

System zarządzania strukturą i treścią portalu Polska.pl / Poland.pl

Opis realizacji:
Na zlecenie NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), wiodącego polskiego operatora telekomunikacyjnego, wdrożyliśmy system zarządzania strukturą i treścią, działający w opracowanym również przez nas środowisku MiniACS, które stanowi dalej platformę budowy aplikacji dla zespołu programistów Polska.pl. Polska Zastosowane rozwiązania i korzyści:
Zgodnie z założeniami dotyczącymi realizacji i prowadzenia portalu, wdrożyliśmy system CMS, który pozwolił sprawnie uruchomić portal i umożliwił późniejszy jego rozwój. System został przygotowany z uwzględnieniem specjalnych wymagań dotyczących specyfiki serwisu oraz bezpieczeństwa sieciowego. Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy ściśle ze specjalistami NASK w celu dostosowania się do wewnętrznych standardów operatora. Użycie MiniACS jako platformy dla aplikacji, pozwoliło zbudować portal odporny na obciążenie wynikające ze sporej oglądalności, przy relatywnie niskich kosztach. Mimo iż AOLserver nie jest zbyt popularnym serwerem aplikacyjnym, zespół programistów Polska.pl w krótkim czasie potrafił przejąć kontrolę nad systemem i w dalszym ciągu zajmuje się bieżącym utrzymaniem i rozwojem portalu.

Poprzedni artykuł: Polskie Forum Corporate Governance